Lectoratul de catalană al Universității din București, premiat de Institutul IPECC din Barcelona pentru parcursul academic și cultural de treizeci de ani

 

 

Pe 12 aprilie 2024, a avut loc la Barcelona cea de-a XXXV-a Ediție a Premiilor Josep Maria Batista i Roca – Memorial Enric Garriga Trullos decernate de Institutul de Promovare Externă a Culturii Catalane în fiecare an unui număr de zece catalanofili.

Elena Ciutescu între Xavier Tudela, președintele Institutului IPECC, și Josep Puig Peiró, prezentatorul ceremoniei.
Elena Ciutescu între Xavier Tudela, președintele Institutului IPECC, și Josep Puig Peiró, prezentatorul ceremoniei

Printre premiații corespunzători anului 2023 s-a aflat și Lectoratul de Catalană din Cadrul Departamentului de Limbi și Literaturi Romanice, Clasice și Neogreacă al Facultății de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București.

Premiul a fost ridicat, în numele Lectoratului, de Elena Ciutescu, doctor în lingvistică (titlu obținut la Universitatea Autonomă din Barcelona) și licențiată în Filologie Engleză-Catalană la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine din București, unde în prezent predă limba catalană în calitate de colaborator. A fost însoțită la eveniment de primul lector de catalană al Universității din București, Xavier Montoliu Pauli, în prezent traducător literar din română în catalană.

Institutul IPECC a oferit celor prezenți o broșură conținând biografiile celor premiați. Traducerea  biografiei Lectoratului din catalană în română a fost realizată de Mioara Angheluță.

 

Lectoratul de limba catalană – Universitatea din București

Predarea limbii catalane la Universitatea din București a început în anul universitar 1992-1993, printr-un acord de colaborare între Guvernul Cataloniei și Facultatea de Limbi și Literaturi Străine care, la cererea Departamentului de Limbi Romanice de atunci, a înglobat Lectoratul de Catalană, cu scopul de a adăuga această limbă în oferta adresată studenților. Mai târziu, în urma creării Institutului Ramon Llull, Universitatea din București a semnat un acord care să garanteze prezența studiilor catalane în instituție.

Până în prezent, Departamentul de Limbi și Literaturi Romanice, Clasice și Neogreacă (conform denumirii actuale) a primit șapte lectori din tot teritoriul lingvistic catalan, fapt care ilustrează unitatea acestei limbi romanice. 

În anul universitar 2022-2023 s-au sărbătorit 30 de ani de la înființarea Lectoratului de Limbă Catalană, unic în întregul sistem universitar românesc.

Este de menționat că în a doua jumătate a secolului al XX-lea, interesul față de studiul limbii catalane se manifestă și în alte centre, precum Institutul de Lingvistică din București în cadrul studiilor romanice, implicând specialiști români și catalani. Astfel, în anul 1978 a fost inaugurat un curs opțional conținând o componentă teoretică și una practică în urma căruia a fost publicat volumul Limba catalană: fonologie, morfologie, vocabular (Universitatea din București, Institutul de Lingvistică din București, 1980) scris de Liliana Macarie.

În primii ani ai Lectoratului, predarea catalanei a făcut obiectul unui curs facultativ. La începutul secolului XXI, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine și-a extins oferta de specializări lingvistice și literare, mai întâi prin crearea programului de Limbi Moderne Aplicate (2002-2003), iar apoi a programului de Traducere-Interpretare (2004-2005), în care catalana se putea studia ca limba a treia.

Broșură cu biografia celor premiați

O dată cu introducerea Planului Bologna, o altă etapă importantă a fost includerea limbii catalane în studiile de licență ca specializare filologică B, fapt cu adevărat excepțional în spațiul est-european. Acest program organizează o sesiune de admitere o dată la doi ani, astfel încât în anul universitar 2023-2024 s-a ajuns la cea de-a zecea promoție.

ARACIS, Agenția Română pentru Asigurarea Calității Învățământului Superior din cadrul Ministerului Educației din România, garant al calității programelor de studiu, a confirmat prezența limbii catalane în planul curricular al Facultății de Limbi și Literaturi Străine.

Lectoratul de catalană reunește atât profesori români și străini, cât și studenți români și străini interesați să învețe catalana în diferite scopuri profesionale (predare, traducere legalizată, traducere literară etc.) sau cadre universitare cu un doctorat în filologie catalană sau care și-au continuat studiile de masterat în centre catalane.

De-a lungul celor treizeci de ani, Lectoratul a organizat – împreună cu instituții catalane sau românești – conferințe universitare, evenimente informative, concerte de muzică, prezentări de traduceri și proiecții cinematografice catalane, destinate studenților și publicului român interesat de cultura catalană. De asemenea, au fost încheiate acorduri Erasmus cu universități catalane, iar sala 316 a Departamentului, care găzduiește biblioteca fondului de carte în limba catalană, a primit numele de Ramon Llull. Ca repere academice trebuie menționată organizarea primului colocviu internațional de studii și traduceri catalane intitulat „Limbi și culturi în contact: catalana și Europa de azi. Dialoguri culturale prin traduceri literare” în 2015; Seminarul Internațional Ramon Llull, în 2016 și, în cele din urmă, cea de-a XVIII-a ediție a Colocviului Internațional de Limbă și Literatură Catalană din anul 2018, sub egida AILLC – Asociația Internațională de Limbă și Literatură Catalană. Comunicările celor două congrese au fost reunite în două volume de lucrări publicate de Universitatea din București (2018) și Institutul de Studii Catalane (2021). Este de amintit și publicarea în 2012 a volumului de Gramatică Catalană la Editura Universității din București cu o prezentare a structurii gramaticale a acestei limbi.

În continuare se află lista celor implicați direct în predarea limbii catalane și în consolidarea lectoratului la Universitatea din București (în ordine alfabetică): Mioara Adelina ANGHELUȚĂ, Jana BALACCIU MATEI, Oana-Dana BALAȘ, Jordi Joan CASSANY BATES, Mianda CIOBA, Elena CIUTESCU, Maria Sabina DRAGA ALEXANDRU, Glòria ROIG, Neus LANGA CHORDÁ, Joan LLINÀS SUAU, Coman LUPU, Xavier MONTOLIU PAULI, Víctor PEÑA IRLES, Sanda REINHEIMER RÎPEANU și Jordi SANTIAGO PUCHADES.

Premiul memorial Josep Maria Batista i Roca – Enric Garriga Trullols 2023 este dedicat tuturor acestora și în special tuturor studenților de la limba catalană. Acordarea acestei distincții Centrului de Studii Catalane al Universității din București transformă în realitatea o cugetare a marelui filolog Pompeu Fabra: „Niciodată nu trebuie să ne uităm datoria și nici să ne pierdem speranța”. Mai multe informații despre predarea limbii catalane în România puteți afla aici.