Peter Jecza. Lecție despre imperfecțiune

SORINA JECZA – IANOVICI

Muzeul de Artă  Craiova organizează, în parteneriat cu Fundația TRIADE și cu sprijinul Galeriei Jecza, expoziția de sculptură PETER JECZA – LECȚIE DESPRE IMPERFECȚIUNE, a cărei deschidere oficială va avea loc vineri, 21 iulie 2017, ora 19:00.

Peter Jecza este un nume de prestigioasă referinţă în arta contemporană românească, iar expoziția de la Craiova își propune să aducă în sfera dezbaterii critice semnificațiile mutației pe care cercetările artistului din anii ’80 le-au adus practicilor sculpturii. Pentru a face acest demers cât mai relevant, organizatorii au reunit lucrări din colecţiile Muzeului de Artă Timișoara, Muzeului Național Secuiesc Sf. Gheorghe, precum și din colecții private  din țară și din străinătate – Colecțiile Lecca, Herczeg, Mihu, Simcelescu, Mesaros, Babusceac, Jecza.

Curatoarea expoziției: Sorina Ianovici.

Expoziţia poate fi vizitată în perioada 21 iulie – 3 septembrie 2017 și va fi însoţită de un catalog cuprinzând lucrările expuse.

 

Peter Jecza și-a început formația artistică în anii ’50, la liceul de artă din Târgu Mureş, cu profesorul Izsák Márton, în plină epocă a „realismului socialist” importat de regimul politic al vremii, continuând la Institutul „Ion Andreescu” din Cluj, unde viitorul sculptor a avut profesori celebri precum Romul Ladea, Virgil Fulicea, Kadar Tibór, Kós András sau Servátius Jenő, și desăvârşind-o la Timişoara, oraş în care artistul a venit după absolvire. Lecţia dascălilor săi s-a completat, în mod echilibrat şi personal, cu ceea ce oferea marea artă europeană, de la modelul pe care l-a oferit lecția sintezei Brâncuși, până la suprarealismul masiv, teluric, al lui Henry Moore, cu care contactul a fost copleșitor. În perioada ce a urmat absolvirii studiilor de artă (1963-1978), creaţia lui Peter Jecza a urmat, constant, un proces de căutări și profundă asimilare a surselor ce l-au marcat, de exercițiu formal, elaborare a unor practici și a unui discurs vizual supus imperativelor propriei creativități. Opera, pe care expoziția prezentă o propune, este rodul acestui îndelung exercițiu de autodefinire, la finele căruia artistul ajunge în posesia unui instrumentar de exprimare propriu (monada, ca formă plastică aptă să cuprindă sensuri multiple).

Expoziția Peter Jecza: Lecție despre imperfecțiune examinează astfel modul de depășire a mimesis-ului, prin trans-figurare („a da formă materială imaterialității”, după expresia artistului), urmărind totodată raportul limbajului sculpturii cu celelalte forme de limbaj artistic, dimensiunea ”muzicală” a acestuia, în sensul desfășurării sale în timp, apropierea de poezie.

Lucrările expuse se impun prin valoarea lor artistică, intelectuală şi spirituală. Departe de a fi simple exerciţii de virtuozitate, menite doar să îmbogăţească lumea obiectelor cu noi elemente, ieşite din talentul şi priceperea omenească, lucrările lui Peter Jecza au, dimpotrivă, un suport mult mai adânc, sunt înrădăcinate în elanurile abisale ale fiinţei, ele vorbesc despre enigma existenţei, despre drama condiţiei umane şi despre şansele salvării ei.Valori cărora artistul le-a dat corp sculptural folosind un limbaj nou, propriu, încărcat de sens.

Vernisaj: vineri, 21 iulie 2017, ora 19.00

Calea Unirii, nr. 15, Craiova

Muzeul de Artă, parter