Original Fire

 

LOUISE ERDRICH este una dintre cele mai semnificative autoare de origine amerindiană din Statele Unite, a cărei scrieri evocă puternica moștenire culturală a tribului Chippewa. În 2009, romanul ei The Plague of Doves (Urgia porumbeilor) a fost finalist la premiul Pulitzer for Fiction. În noiembrie 2012, i-a fost acordat premiul National Book Award for Fiction pentru romanul The Round House (Casa rotundă). De asemenea, i-a fost decernat the Library of Congress Prize for American Fiction la National Book Festival în septembrie 2015.

Traducere din engleză: DANIELA HENDEA

 

6 Preoția

 

Doamne, n-am fost sortită să fiu țipătul

izolat în trupul acesta.

Am fost sortită să am limba ta în gură.

 

De-aceea stau în picioare lângă buzele tale mărețe de ipsos

așteptându-ți vocea să se desfășoare din fanta ei întunecată.

 

Mâna ta încleștată în forma unei sticle.

Gura ta închisă cu vopsea peste răspuns.

Ochii tăi, două oglinzi albastre, în care sunt perfect renegată.

Îmi deschid gura și vorbesc

deși e numai un sunet slab, o frunză

răzuind o altă frunză.

6 Holy Orders

 

God, I was not meant to be the isolate

cry in this body.

I was meant to have your tongue in my mouth.

 

That is why I stand by your great plaster lips

waiting for your voice to unfold from its dark slot.

 

Your hand clenched in the shape of a bottle.

Your mouth painted shut on the answer.

Your eyes, two blue mirrors, in which I am perfectly denied.

 

I open my mouth and I speak

though it is only a thin sound, a leaf

scraping on a leaf.

din volumul Original Fire: New and Selected Poems, Perrenial, an Imprint of HarperCollinsPublishers, 2004