Xavier Montoliu Pauli

Xavier Montoliu Pauli, traducător (Badalona, Catalonia).

Citește poezia “La fuga cap al vermell de la pàgria” (Fuga spre roșu a patriei)”, din volumul Apocalipsi segons Marta / Apocalipsa după Marta. Antologia poètica. Badalona: Associació Pont del Petroli, 2019. Tradus, în catalană, de Jana Balacciu Matei și de Xavier Montoliu Pauli. Prolog de D. Sam Abrams.

Al doilea poem: “Oh Natalie…”
Titlul volumului: RES. Poemes (1988-1992). Palma: Lleonard Muntaner, Editor, 2018 (segona edició). Traducere în catalană de Xavier Montoliu Pauli. Prolog de D. Sam Abrams.