STICLE DE LAMPĂ

CONFERINȚELE DE LA TELCIU: Decolonizarea revoluțiilor: mișcări sociale, spiritualități și commoning (devălmășire/comunalizare)

INSTITUTUL GOETHE: De la vest la est, de la est la vest. (Di)Viziuni poetice ale similarității după 1989

CULESE DIN TELCIU: Artă și activism politic

GOETHE INSTITUT: Cultura și artele în tranziție: epoca digitală

Foto: Ra-Luca.Me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *