‘Siesta’, the 1st Erotic Micro-Fiction and Poetry Contest ‘Nit de Sant Jordi’

 

Siesta is the winner story of the 1st Erotic Micro-Fiction and Poetry Contest ‘Nit de Sant Jordi’, celebrated last April at University of Massachusetts Amherst (United States of America). This literary contest was organized by the Catalan Studies program and the Spanish and Portuguese Studies unit at University Massachusetts Amherst, on the occasion of Sant Jordi festivity in Catalonia and the World Book Day, 2017. It was supported and sponsored by the Languages, Literatures and Cultures department at UMAss and Institut Ramón Llull, the most important public institution in charge of promoting Catalan language studies and culture around the world.

The aim was to encourage students to put aside academic writing and stimulate their literary creativity. Contestants had to submit micro-stories and poems with erotic content. Entries were accepted in English, Catalan, Spanish and Portuguese.

This contest is one of the many initiatives that the Catalan Studies program and the Spanish and Portuguese Studies unit have taken to promote Catalan culture abroad.

This short story was written in Spanish and then translated into English and Romanian by Aida Roldan Garcia (University Massachusetts Amherst)  & Adina Mocanu (University of Barcelona)

————————————————————————————————————————–

Ahí estás, sentado, como siempre, siguiendo el rastro que el serpenteo de mi ropa va dejando por el suelo de la habitación.

Ahí estás, expectante, como siempre, aguardando a que la silueta de mi cuerpo se dibuje bajo las sábanas grises que la mañana no ha querido desenredar.

No, no te levantes, no cierres la persiana. Me gusta esta luz de niebla que penetra.

Sigues callado, pero ahora distingo cómo tu mano se cuela por la cremallera de tu pantalón. ¿Quieres que me toque? Anda, levántate y desnúdate, acércate.

Ya es de noche. Enciendes la luz —¿quieres verme? — y tanteas con tus ojos el silencio, rondando el instante en el que aire te permita cruzar el umbral. ¿Por dónde quieres empezar? ¿Por mi boca entreabierta, exhalante de suspiros y gemidos? ¿Por mi cuello tenso, eternamente alerta? ¿Por mis pezones afilados, que luchan con respiraciones y latidos contra una jaula de encaje negro? Quizás los liberes para luego encarcelarlos entre tus dientes, para apretarlos y apretarlos hasta que ya no puedan más.

Aunque, tal vez decidas comenzar por el otro extremo, y tomar con tus uñas y tu lengua un rumbo ascendente. Avanzas lento. ¿Cómo explorarás la oscuridad del horizonte? ¿Rastrearás la superficie, con la palma de tu mano, con las yemas de tus dedos? Tal vez te adentres y te pierdas, tal vez te confunda su perfume, tal vez te abandones a su licor…

No temas, gritaré para buscarte, gritaré para que me encuentres, gritaré con cada roce y con cada golpe, con cada caricia y con cada beso, gritaré con cada mordisco, con cada arañazo, gritaré con cada uno de los bailes de tu lengua, gritaré y gritaré, con todos y cada uno de los bailes de tu lengua.

Ya es de noche. Y tú no estás.

F. V.

————————————————————————————————————————-

There you are, sitting, as always, following the tracks that the wriggling of my clothes leaves on the floor of the room. There you are, expectant, as always, waiting for my silhouette to be drawn under the grey sheets that the morning refused to untangle. No, don’t get up, don’t close the blinds. I like the foggy light coming through them. You remain quiet, but now I can see your hand slipping through your zipper. Do you want me to touch myself? Come on. Stand up and undress. Come closer.

Nighttime. You turn on the light — do you want to see me? — And feel the silence with your eyes, preparing for the moment when the breath allows you to cross the threshold. Where do you want to start? From my half-open mouth, yearning for moans and sighs? From my taut neck, eternally alert? From my erect nipples, fighting with breaths and beatings against a black lace cage? You might free them only to imprison them later between your teeth, to squeeze them until they can’t take it anymore.

Though you might decide to start from the other end. To take an ascendant course with your nails and tongue. You move slowly. How are you going to explore the darkness on the horizon? Will you trail the surface with your palm, with your fingertips? You might enter and get lost. You might get confused with its perfume.  Or you might abandon yourself to its liquor.

Don’t be afraid. I will shout to find you. I will shout so you can find me. I will shout with every touch and every stroke; with every caress and every kiss. I will shout with every bite, with every scratch. I will shout with every dance of your tongue. I will shout and shout, with every single one of your tongue dances.

Nighttime. And you are not here.

F. V.

————————————————————————————————————————

Ești aici, așezat, ca întotdeauna, urmărind formele pe care șerpuirea hainelor mele le lasă pe podeaua camerei.

Aici stai, în expectativă, ca întotdeauna, așteptând ca silueta corpului să fie desenată sub cearceafurile gri pe care dimineața nu a vrut să le pună în ordine.

Nu, nu te ridica, nu închide obloanele. Îmi place această lumină penetrantă de ceață.

Ești în continuare tăcut, dar acum observ cum îți strecori mâna prin fermoarul pantalonilor. Vrei să vezi cum mă ating? Hai, ridică-te, dezbracă-te, apropie-te.

E deja noapte. Aprinzi lumina – Vrei să mă vezi?- și pipăi tăcerea cu ochii, cuprinzi clipa în care aerul îți permite să străbați limitele. De unde vrei să începi? De la gura întredeschisă, înflăcărată de suspine și gemete? De la gâtul meu încordat, veșnic în alertă? De la sfârcurile mele întărite, care luptă cu răsuflări și zvâcnete împotriva corsetului de dantelă neagră?

Poate îi eliberezi ca mai apoi să-i închizi cu dinții, ca să-i strângi și să-i apeși până își pierd puterea.

Chiar dacă, poate, decizi să începi din cealaltă extremitate, și să apuci cu unghiile și limba în direcție ascendentă. Înaintezi lent. Cum explorezi obscuritatea orizontului? Atingi suprafața cu palma mâinii, cu degetele? Poate că pătrunzi înăuntru și te pierzi, poate că te tulbură parfumul, poate te lași abandonat în licoarea lui.

Nu te teme, voi țipa ca să te caut, voi țipa ca să mă găsești, voi țipa cu fiecare atingere, cu fiecare lovitură, cu fiecare mângâiere și fiecare sărut, voi țipa la fiecare mușcătură, la fiecare zgârietură, voi țipa la fiecare dans al tău cu limba, voi țipa și iar și iar, cu fiecare din dansurile limbii tale.

Deja s-a făcut noapte. Și tu nu ești aici.

F. V.